Giá iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR tại Ấn Độ tăng do tác động của tỷ lệ GST

Giá iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR tại Ấn Độ tăng do tác động của tỷ lệ GST

Apple đã điều chỉnh giá của gia đình iPhone tại Ấn Độ trên tài khoản của GST tăng có hiệu lực vào đầu ngày hôm nay. Do thay đổi, iPhone 11 Pro Max sẽ bắt đầu với giá là Rs. 1.17.100 trong khi iPhone 11 Pro sẽ được bán với giá ban đầu là R. 1.06.600. Bản sửa đổi cũng đã tác động đến giá của iPhone 11, iPhone XR và iPhone 7, trong số các mẫu khác.

Bản sửa đổi của Apple, như đã xác nhận với Gadgets 360, đã nâng giá iPhone 11 Pro Max lên thành R. 1,17,100 từ R 1.11.200 cho biến thể 64GB cơ sở. Điều này cho thấy sự gia tăng của RL. 5,900.

Tương tự như iPhone 11 Pro Max, giá iPhone 11 Pro đã được tăng thêm R. 5,400 đến rupi 1.06.600 cho mô hình lưu trữ 64GB cấp nhập cảnh. IPhone 11 Pro trước đây đã có sẵn với giá khởi điểm là R. 1,01,200.

Apple cũng đã tăng giá khởi điểm của iPhone 11 từ R. 64.900 đến rupi 68.300 cho tùy chọn lưu trữ 64GB. Ở đây, mức tăng là của R. 3.400.

Đối với khách hàng quan tâm đến việc mua một mẫu iPhone cũ hơn, giá biến thể lưu trữ iPhone XR 64GB ở Ấn Độ đã được sửa đổi từ R. 64.900 đến rupi 68.300. Giá iPhone 7 tại Ấn Độ cũng đã được tăng từ R. 29.900 đến rupi 31.500. Điều này cho thấy sự gia tăng của RL. 1.600.

Mẫu iPhoneGiá cũ (R.)Giá mới (R.)
iPhone 11 Pro Max 64GB1.11.2001,17,100
iPhone 11 Pro 64GB1,01,2001.06.600
iPhone 11 64GB64.90068.300
iPhone XR 64GB49.90052.500
iPhone 7 32 GB29.90031.500

Giá sửa đổi là liệt kê trên trang web Apple Ấn Độ và được áp dụng bắt đầu từ hôm nay.

Apple đã thực hiện sửa đổi để điều chỉnh tỷ lệ GST tăng đã được áp đặt trên điện thoại di động vào hôm nay. Tỷ lệ GST cho điện thoại di động đã được tăng lên 18 phần trăm từ 12 phần trăm trước đó. Các công ty như Oppo và Xiaomi cũng đã công bố giá điện thoại tăng.

Đáng chú ý, Apple cuối cùng đã tăng giá các mẫu iPhone gần đây, bao gồm iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro và iPhone 8 chỉ trong tháng trước để đáp ứng với việc tăng tỷ lệ thuế tùy chỉnh cơ bản (BCD) được công bố trong Liên minh ngân sách 2020 và việc rút miễn trừ trước đó khỏi BCD theo Phụ phí phúc lợi xã hội.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *