Google cho biết đây là cải thiện chất lượng âm thanh của các cuộc gọi kép bằng cách sử dụng Machine Learning

Google cho biết đây là cải thiện chất lượng âm thanh của các cuộc gọi kép bằng cách sử dụng Machine Learning

Khi mọi người đối phó với đại dịch coronavirus trên toàn thế giới, họ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các phương thức liên lạc trực tuyến để duy trì kết nối với bạn bè và gia đình. Trong tình huống như vậy, điều bắt buộc là các công cụ truyền thông họ sử dụng có thể cung cấp trải nghiệm tốt. Một công cụ như vậy là Duo được mọi người sử dụng để trò chuyện video với các liên hệ của họ. Google vào thứ Tư tiết lộ rằng họ đã làm việc một thời gian để cải thiện chất lượng âm thanh của các cuộc gọi Duo bằng cách sử dụng máy học. Thành quả của những nỗ lực của Google đã có sẵn cho người dùng Pixel 4, nhưng công ty cho biết công nghệ tương tự sẽ sớm đến với các điện thoại khác.

Theo một bài viết trên blog trên blog AI của Google, Google đã phát triển một thứ gọi là WaveNetEQ, đó là hệ thống che giấu mất gói dựa trên học máy. Về cơ bản, khi bạn thực hiện cuộc gọi trực tuyến, các công ty phân chia dữ liệu từ cuộc gọi thành ‘gói ‘để truyền thông tin từ đầu này sang đầu khác. Trong quá trình vận chuyển, một số gói này bị mất, điều này tạo ra sự cố và các vấn đề khác với các cuộc gọi Internet như bạn phải trải qua. WaveNetEQ về cơ bản giúp Duo tạo ra các gói thông tin còn thiếu này dựa trên lượng dữ liệu giọng nói khổng lồ mà Google có. Bạn đọc các thông tin kỹ thuật về công nghệ trên blog của công ty.

Google tuyên bố rằng 99 phần trăm các cuộc gọi Google Duo xử lý mất gói hoặc chậm trễ mạng. Trong số này, 20 phần trăm mất hơn 3 phần trăm tổng thời lượng âm thanh trong khi 10 phần trăm cuộc gọi mất hơn 8 phần trăm tổng thời lượng. Đó là rất nhiều mất dữ liệu đôi khi có thể chứng tỏ là khá có vấn đề, đặc biệt là trong kịch bản toàn cầu hiện nay.

Các cuộc gọi của Duo Vì Duo được mã hóa nối đầu, tất cả quá trình xử lý cần phải được thực hiện trên thiết bị, theo Google Google trong bài đăng trên blog. Mô hình WaveNetEQ đủ nhanh để chạy trên điện thoại, trong khi vẫn cung cấp chất lượng âm thanh hiện đại và PLC âm thanh tự nhiên hơn so với các hệ thống khác hiện đang sử dụng.

Tính năng này được cung cấp trong tất cả các cuộc gọi Duo trên điện thoại Pixel 4 với Pixel đầu tiên giảm vào tháng 12 năm ngoái. Google cho biết họ hiện đang tiếp cận các mô hình khác mà không chỉ định chính xác. Rất có thể các điện thoại Pixel khác sẽ là người đầu tiên nhận được nó, tiếp theo là các thiết bị khác.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *